top of page

SPLS230

SPU/SPLS ir monitoringa vienkanāla detektors toksisku, bīstamu vai sprādzienbīstamu gāzu noteikšanai. Mikroprocesora kontrolētā bloka LED indikatori rāda pievienotā detektora darbības statusu un trauksmes informāciju. SPU/SPLS ir piemērots HFO un HFC aukstumaģentiem, oglekļa dioksīda (CO2), amonjaka, ogļūdeņražu, piemēram, benzīna (heksāna), etanola, ūdeņraža, metāna, propāna (LPG) un butāna u. c., uzraudzībai.

 

- Uzraudzības bloks tiek vadīts ar mikroprocesoru un ar LED indikatoru palīdzību parāda pašreizējo darbības stāvokli.
- Ļoti intensīva LED trauksmes signāla mirgošana (B trauksmes signāls).
- Iebūvēts trauksmes skaņas signāls (A trauksme).
- Izslēgšanas funkcija ar taimeri (uz 60 min)
- Trīs regulējami līmeņi ar releju izeju (230 V 5 A)
- Trauksmes signāla aizkave, ko iespējams iestatīt četrās pakāpēs
- Manuāla vai automātiska trauksmes signāla atiestatīšana
- Digitālā ieeja manuālai līmeņu un releju aktivizēšanai
- Drošības funkcija ar iebūvētu uzraudzības un strāvas padeves pārtraukuma signalizāciju
- Iebūvēta pašpārbaudes un apkopes funkcija
- Testēšanas terminālis servisa rīkiem

- Izturīgs, nerūsējošs PC korpuss uzstādīšanai arī agresīvā vidē

 

Šis produkts atbilst direktīvām (LVD) 2006/95/EK un (EMC) 2004/95/EK.
Atbilst šādiem noteikumiem:
EN 61 000-6-2:2001
EN 61 000-6-3:2001
EN 61 000-3-2:2001
EN 61 000-3-3:1995
EN 61 010-1:2001

 

Cena ar PVN

 

SPLS230, 1-channel, vadības bloks

SKU: 20-365
707,85 €Cena
Nodoklis Ieskaitot
bottom of page